Hverdagsrehabilitering
Lengst og best mulig i eget liv

Informasjon

Her finner du informasjon og historikk om hverdagsrehabilitering

Verktøy

Her finner du informasjon om ulike redskaper, materiell og råd og tips

Aktiviteter

Her finner du informasjon om relaterte prosjekter

Aktuelt

Hverdagsrehabilitering i Norge

På Facebook